Investerarrelationer / Pressmeddelanden

Yabie når ny milstolpe med 10 000 aktiva licenser och etablerar sig som ledande aktör på den nordiska marknaden

Publicerat
2024-03-14 12:18

Fintechbolaget Yabie når en ny milstolpe i sin tillväxtresa och har nu 10 000 aktiva licenser på den nordiska marknaden. På kortare än 5 år har bolaget vuxit till att bli en ledande aktör inom kassa- och betallösningar i Norden.

Med en vision att förenkla vardagen för små och medelstora företag (SMB) genom att erbjuda molnbaserade produkter som levererar oöverträffat kundvärde har Yabie, trots ett utmanande ekonomiskt klimat, fortsatt att växa betydligt snabbare än marknaden och har uppnått en ny milstolpe i 10 000 aktiva licenser. 

Under de senaste två åren har bolagets återkommande intäkter vuxit i ett accelererande tempo. Bolagets återkommande intäkter under kalenderår 2023 uppgick till 80 MSEK vilket är en ökning med 98% jämfört med kalenderåret 2021. 

“Yabie har uppnått en dominerande marknadsposition och erbjuder en marknadsledande produktportfölj vilket gör att vi kan fortsätta verkställa vår strategi som är att växa kapitaleffektivt och organiskt. Jag är otroligt stolt över vårt team som levererar en omsättningstillväxt på 41% för verksamhetsåret 2023 samtidigt som vi löpande reducerar våra driftskostnader,” säger Siri Kiessling, VD på Yabie. 

Yabie har under 2023 fokuserat på kapitaleffektiv organisk tillväxt med målet att nå ett positivt kassaflöde i slutet av 2024. De effektiviseringsåtgärder som initierades under hösten 2023 har nu effektuerats och framgår tydligt i bolagets operativa driftskostnader som har reducerats med -9% under januari 2024 YoY. Yabie arbetar vidare med att reducera driftskostnaderna med 25-30% under H1 2024 jämfört med föregående år. 

“Vi är i även startgroparna för att lansera en ny GTM-strategi som bygger på en end-to-end digitaliserad och skalbar kundresa som vi ser fram emot att expandera till nya marknader för att fortsätta på vår organiska tillväxtresa," fortsätter Siri Kiessling. 

Genom att konsekvent leverera stort värde till våra kunder har Yabie lyckats uppnå branschledande retention-metrics, med en net-dollar-retention på 129% för varje kundkohort. Med en bred produktportfölj som löser kundens problem på daglig basis fortsätter Yabie att vara den drivande kraften bakom övergången från klumpiga och omoderna till säkra, molnbaserade kassa- och betallösningar.