Financial reports & documents

Reports, documents and presentations from Yabie AB (publ.)

Årsredovisning 2022/2023 Yabie AB (publ.) 2024-03-07 Ladda ner
Punkt 15 - Bilaga för villkorsändring 2024-02-26 Ladda ner
Punkt 15 - Förslag till villkorsändring 2024-02-26 Ladda ner
Punkt 14 - Bilaga för villkor 2024-02-26 Ladda ner
Punkt 14 - Förslag till emission av konvertibler 2024-02-26 Ladda ner
Fullmaktsformulär för Årsstämma 27 mars 2024 2024-02-26 Ladda ner
Kallelse till Årsstämma 27 mars 2024 2024-02-26 Ladda ner
Kallelse till Extra Bolagsstämma 29 juni 2023 2023-05-22 Ladda ner
Kallelse till Årsstämma 7 mars 2023 2023-02-01 Ladda ner
Fullmaktsformulär för Årsstämma 7 mars 2023 2023-02-01 Ladda ner
Årsredovisning 2022 Yabie AB (publ.) 2023-01-27 Ladda ner
Kallelse till Extra Bolagsstämma 2022-10-18 Ladda ner    
Fullmaktsformulär för Bolagsstämma 2022-10-18 Ladda ner